Opprydding / helsesjekk PC

Ved en opprydding / helsesjekk hos daLom AS tar vi alltid en sikkerhetskopi (metode avtales med kunden). Så vil vi foreta en eller flere av operasjonene beskrevet under. Hvis reinstallasjon / gjenoppretting av PC blir aktuelt avtaler vi på forhånd evt. tilleggstid for installasjon og oppsett av ekstra programvare.

opprydding_helsesjekk_pc1

Pris: 940,-

(1 175,- ink. mva)

Sikkerhetskopi av brukerdata

Før vi starter behandling av din PC foretar vi en sikkerhetskopi av dine data. Vi blir på forhånd enige om hvor mye av dine data som det skal tas kopi av. De sikkerhetskopierte dataene vil være tilgjengelig for oss og kunden i en fastsatt periode fremover. Ofte er det nok å ta kopi av kundens egne dokumenter. I noen tilfeller må tilstanden på kundens PC sikkerhetskopieres i sin helhet.

Rengjøring / fjerning av støv

På en PC som har blitt brukt en stund kan ofte viftene dra inn i PCen støv som legger seg på kjølesystemet og andre elektriske komponenter. Dette vil kunne gjøre at PCen blir varm som vil gjøre at PCen vi bli tregere. Når vi rengjør en PC bruker vi trykkluft til å blåse støvet av kjøleelementer og andre elektriske komponenter. Om en PC har problemer med varmgang i prosessoren kan vi legge ny kjølepasta mellom prosessor og kjøleelement.

Virus / Skadevare skann

En PC med tilkobling til Internett i daglig bruk vil ofte bli infisert av virus / skadevare over tid. Selv om vi har installert programvare som skal beskytte PCen vår er den ikke i stand til å forhindre virus og skadevare fra å infisere PCen. Når vi foretar en skanning av  din PC hos daLom kjører vi en serie med forskjellige virus / skadevare-programmer i en bestemt rekkefølge. Denne prosessen vil fjerne alle virus / skadevare som disse programmene gjenkjenner fra din PC. Dette kan gjøre PCer som er nesten ubrukelige til velfungerende PCer igjen.

Reparasjon / reinstallasjon av programvare

Noen ganger slutter PCen å virke som den skal av andre årsaker enn virus / skadevare. I slike tilfeller må kanskje programmer eller drivere installeres på nytt. Kanskje trenger man å gjøre endringer i innstillingene i operativsystemet. Under feilsøking på PCen vil vi finne ut hva vi må gjøre for å utbedre problemet.

Reinstallasjon / gjenoppretting av PC

Noen ganger er ikke årsakene til problemet lett å finne. Det kan skyldes forhold som er vanskelig å finne ut av. Da kan det lønne seg å gjøre en reinstallasjon, istedet for omfattende feilsøking og reperasjon. Forutsetning for reinstallasjon er at kunden selv har de nødvendige produktnøkler / installasjonsmedier for operativsystem og programvare. Ved gjenoppretting av operativsystem trenges bare produktnøkler / installasjonsmedier for ekstra programvare. Tid for installasjon av programvare / drivere og tilpassing av operativsystem og programvare kommer i tillegg. Dette avtales før reinstallasjon / gjenoppretting.