Kryptovirus fra «posten.no»

Dersom du får e-post fra Posten Norge som påstår at de ikke var i stand til å levere en pakke med din adresse bør du være på vakt. E-posten kan inneholde krypto-virus som vil kryptere alle dine bilder og dokumenter!

Sjekk avsender: Dersom avsenderen ikke er fra @posten.no bør du ikke åpne e-posten eller trykke på lenkene i e-posten.

Her et eksempel på hva e-posten kan innehold:

posten.noPosten Norge ikke var i stand til å levere pakken ved din adresse.

På 11/12/2016 kurer var ute av stand til å levere denne pakken til deg. CT2666754827NO Grunnen til: Feil på leveringsadressen.

Du trenger å få en adresselapp for å få utlevert en pakke – Adresselapp

Få en adresselapp

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift, samt i henhold til eventuell konsesjon fastsatt av Datatilsynet . Personopplysninger hentes inn for at selskapet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale. .

Personopplysningene kan også utleveres til selskap/organisasjoner Posten og Bring samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

© 2016 Posten Norge

 

Legg igjen en kommentar