E-post

Vi kan sette opp e-post hotell på domenet ditt slik at du kan ha alle de e-post adressene du trenger. Vi hjelper deg å sette e-post opp på pc-en din, lesebrettet ditt eller telefonen din. Du får tilgang til å lese e-posten din på Internett fra vår webmail tjeneste slik at du kan lese e-posten din selv om du ikke har tilgang på en e-post klient.