Sikkerhet

Vi har rutiner for å sikre våre kunders nettsider. Programvaren blir rutinemessig oppdatert og backup blir tatt gjevnlig. Alle våre kunders nettsider blir overvåket og logget.